Publications

Publication Description Date Published
BOO Chorcaí Tuarascáil Bhliantúil 2017

BOO Chorcaí Tuarascáil Bhliantúil 2017

September, 2018
Cork ETB Annual Report 2017

Cork ETB Annual Report 2017

September, 2018
Plean Seirbhíse BOO Chorcaí

Plean Seirbhíse BOO Chorcaí

July, 2018
Cork ETB Service Plan

Cork ETB Service Plan

July, 2018
Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí – Ráiteas Straitéise 2017-2021

Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí – Ráiteas Straitéise 2017-2021

March, 2018

Share